Prin utilizarea acestui site vă declarați de acord cu prevederile următoarei
declarații de confidențialitae, în caz contrar inchideti imediat conexiunea la
acest site.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date,
modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor
cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice,
S.C.E-URO S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai
pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre
dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor(numele si prenumele, sexul, data si locul nasterii,
cetatenia, semnatura, date din actele de stare civila, telefon, adresa, e-mail,
date bancare, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate)
este în scopul efectuarii tranzactiilor imobiliare; datele cu caracter personal
furnizate de dumneavoastră prin acest document(numele si prenumele, telefon,
adresa, e-mail,) vor fi utilizate pentru reclama, marketing si publicitate.

Sunteţi/nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru
efectuarii tranzactiilor imobiliare precum si pentru reclama, marketing si
publicitate. Refuzul dvs. Determina imposibilitatea preluarii ofertei.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt
comunicate numai următorilor destinatari: clienti , consumatori, parteneri
contractuali. Doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile,
evenimentele etc. oferite de S.C. E-URO S.R.L. (_) DA (_) NU ?
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie
asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul
de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării
datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată
şi semnată la S.C. E-URO S.R.L. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă
adresa justiţiei. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă
rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Observaţie: *orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime,
la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus
pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de
serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială).
Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter
obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod
gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în
scopuri de marketing direct.